Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Mô-đun khóa học

Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh
Mô-đun hoàn thành Mô-đun đang tiến hành Mô-đun bị khóa
Ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 20    
 • Đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn tiếng Anh Quiz
  Đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn tiếng Anh Đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn tiếng Anh
  Điểm ít nhất   Phải ghi ít nhất   để hoàn thành mục mô-đun này Ghi ít nhất   Mục mô-đun đã được hoàn thành bằng cách ghi ít nhất   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục mô-đun này Đã xem Mục mô-đun đã được xem và hoàn thành Đánh dấu là xong Phải đánh dấu mục mô-đun này được thực hiện để hoàn thành Đánh dấu là xong Mục mô-đun được đánh dấu là xong và hoàn thành Góp phần Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Gửi đi Phải gửi mục mô-đun này để hoàn thành nó Gửi Mục mô-đun đã gửi và hoàn tất
 • Hỏi đáp các vấn đề liên quan Discussion Topic
  Hỏi đáp các vấn đề liên quan Hỏi đáp các vấn đề liên quan
  Điểm ít nhất   Phải ghi ít nhất   để hoàn thành mục mô-đun này Ghi ít nhất   Mục mô-đun đã được hoàn thành bằng cách ghi ít nhất   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục mô-đun này Đã xem Mục mô-đun đã được xem và hoàn thành Đánh dấu là xong Phải đánh dấu mục mô-đun này được thực hiện để hoàn thành Đánh dấu là xong Mục mô-đun được đánh dấu là xong và hoàn thành Góp phần Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Gửi đi Phải gửi mục mô-đun này để hoàn thành nó Gửi Mục mô-đun đã gửi và hoàn tất
 • Học trực tuyến với Google Hangouts Meet External Url
  Học trực tuyến với Google Hangouts Meet Học trực tuyến với Google Hangouts Meet
  Điểm ít nhất   Phải ghi ít nhất   để hoàn thành mục mô-đun này Ghi ít nhất   Mục mô-đun đã được hoàn thành bằng cách ghi ít nhất   Lượt xem Phải xem để hoàn thành mục mô-đun này Đã xem Mục mô-đun đã được xem và hoàn thành Đánh dấu là xong Phải đánh dấu mục mô-đun này được thực hiện để hoàn thành Đánh dấu là xong Mục mô-đun được đánh dấu là xong và hoàn thành Góp phần Phải đóng góp cho mục mô-đun này để hoàn thành nó Đóng góp Đóng góp cho mục mô-đun này và đã hoàn thành Gửi đi Phải gửi mục mô-đun này để hoàn thành nó Gửi Mục mô-đun đã gửi và hoàn tất
 
điểm tối thiểu phải xem phải nộp phải đóng góp